Voortgang project Heerenguldens

Voortgang project Heerenguldens

Onlangs is door Evert de Jonge om hulp gevraagd bij zijn Heerenguldensproject. Op deze hulpvraag is positief gereageerd.


Op de vraag van Evert de Jonge om hulp bij zijn Heerenguldensproject hebben zich vier leden gemeld:  Peter van den Born, Paul op den Brouw, Aat Oosterbroek en Adri van Silfhout. De laatste drie zijn inmiddels gestart met de controle van het eerste concept. Eerstgenoemde zal t.z.t. de zaak redactioneel beoordelen.

Het Heerenguldensproject dient meerdere doelen:

  • Allereerst is straks snel te vinden wie in de eerste decennia van de 17e eeuw het herengeld - een jaarlijkse afdracht door de gebruiker (meestal de bezitter) van een herengoed te betalen aan de Rekenkamer – betaalde en welke uitsplitsingen er waren. De eerste betaler in 1625 werd opgetekend met namen van voorgaande betalers; soms is de informatie identiek als die in Herengoederen op de Veluwe, maar kan afwijken of aanvullend zijn.
  • Ook komen er door het project nieuwe namen en herengoederen aan het licht, dan wel aanvullingen op namen. Zo blijkt Thonis Lubbertsz  ‘van herengoed 616’  toch een familienaam (Voss) te hebben.
  • Tot slot zal de brug tussen gevrijde herengoederen en de omzetting naar tynsgoederen worden gelegd, zodat verder onderzoek in de tynsregisters wordt vergemakkelijkt.

Naar verwachting zal het project komend voorjaar worden voltooid.

Aldus Evert de Jonge
 

Voortgang project Heerenguldens
Top