Veluwse Geslachten 2023 nummer 4

Veluwse Geslachten 2023 nummer 4

Het laatste nummer van 2023 is verschenen met o.a. een oud familieverhaal over de chirurgijn en de edelman en de genealogie Van Sloten-Veldhuis-Van Essen.


Inhoudsopgave
 

  • Van het bestuur  - 2
  • Van de bibliothecaris  - 5
  • Van de redactie  - 6
  • De chirurgijn en de edelman  - 7
  • Genealogie Van Sloten - Veldhuis - Van Essen  - 12
  • Vreest God, eert den Koning -
    Willem van Essen op het Fluus  - 49
  • Kwartierstaat van Willem van Essen -56
  • Een koektrommeltje met foto’s - 60

 

Foto voorzijde: Jacob Fransz. (ca. 1635-1708) en zijn familie in de chirurgijnswerkplaats, 1669 - schilder: Egbert van Heemskerck (1634 - 1704)

 

Geplaatst: 17-12-2023



Veluwse Geslachten 2023 nummer 4
Top