Veluwse Geslachten 2022 nummer 3

Veluwse Geslachten 2022 nummer 3

VG 2022 nr 3 is uit; een themanummer over de visserij en visserijfamilies van Harderwijk en Elburg.
 

Dit nummer betreft een extra dik themanummer (132 bladzijden!). Het thema heeft als onderwerp: de geschiedenis van twee Veluwse steden aan de oude Zuiderzee, te weten de steden Harderwijk en Elburg. Daarbij zal naast de ontstaansgeschiedenis van die twee steden in het bijzonder op de geschiedenis van de visserij in die twee plaatsen worden ingegaan en wordt de genealogie behandeld van een aantal vissersgeslachten uit die twee steden.


Inhoudsopgave:

 • Van het bestuur – 2
 • Van de redactie – 4
 • Harderwijk en de visserij – 7
 • Elburg en de visserijgeschiedenis – 17
 • De familie Bruinink,
  een vissersfamilie uit Harderwijk – 25
 • De familie Olofsen – 58
 • Nakomelingen van Cornelis Lambertsen – 69
 • Familie Broekhuizen Harderwijk – Elburg – 83
 • Genealogie van Triest – 100
 • Koninklijk bezoek aan Harderwijk – 124

 

Foto voorblad:
Zeegezicht met zeilende botters, maker onbekend,
collectie Fries Scheepvaartmuseum (Objectnr. FSM-1984-014).Veluwse Geslachten 2022 nummer 3
Top