Veluwedag 2021

Veluwedag 2021

Zaterdag 2 Oktober 2021: Veluwedag! Met dit keer als actueel thema:  “Epidemieën, ziekte en gezondheid en hun relatie met genealogie”.
 

Op zaterdag 2 oktober a.s. bent u weer welkom op de Veluwedag 2021. We zien er naar uit om elkaar eindelijk weer in levende lijve te ontmoeten. We gaan er vooralsnog vanuit dat deze dag weer in het gemeentehuis te Barneveld kan plaatsvinden. Mocht dit door dan geldende COVID19 maatregelen niet mogelijk zijn, dan wijken we uit naar een grotere locatie.
 

De Veluwedag start om 9.30 uur en eindigt ca. 15.00 uur. Het officiële programma begint om 10.15 uur met de Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording af zal leggen ten aanzien van financiën en jaarverslag. De stukken voor de ALV zijn vanaf half september beschikbaar op het besloten deel van de website. Mocht u de stukken op papier willen opvragen, dan kunt u dit via mail of telefoon aanvragen bij de secretaris.
 

Het bestuur heeft dit keer weinig moeite gehad om een passend thema te vinden voor de lezingen tijdens de veluwedag. Het thema is namelijk: “Epidemieën, ziekte en gezondheid en hun relatie met genealogie”.
 

Dhr. Willibrord Rutten verzorgt een lezing met als titel “Met de stok achter de deur. De pokkenbestrijding op de Veluwe in de 19e eeuw”. Sinds de Bataafs-Franse tijd propageerde de overheid de pokkenvaccinatie als het “dierbaarste voorwerp van Staat”. Het Veluwse kerkvolk, over het algemeen bijbelvast, verfoeide koepokinenting. Toch was de Veluwe in de 19e eeuw een gebied met de hoogste inentingscijfers van het land. Hoe is dat te verklaren? Willibrord Rutten is historicus en is in 1998 gepromoveerd op een studie naar de pokkenbestrijding in Nederland in de 18e en 19e eeuw.


 

Een tweede lezing met als titel “Veluwenaren op de moeizame weg naar een beter en een gezonder leven” wordt verzorgd door Dhr. Jonn van Zuthem. In deze lezing is expliciet aandacht voor een aantal ziekten zoals cholera, tyfus en Spaanse griep. Daarnaast zal hij één en ander verbinden met de lotgevallen van zijn eigen Noord-Veluwse voorouders. Dhr Jonn van Zuthem is eveneens gepromoveerd historicus en is momenteel onder andere werkzaam voor het boekproject ‘Het verhaal van Gelderland’. 
 

De foto hieronder dateert van 1918, ten tijde van de Spaanse griep. Dat is weliswaar ruim honderd jaar geleden, maar het heeft nog niet aan actualiteit ingeboet.

 

Op de Veluwedag is er uiteraard ook gelegenheid tot inzien van boeken en publicaties, het onderling uitwisselen van gegevens en informatie en het inwinnen van adviezen met betrekking tot uw genealogisch onderzoek.

De lunch is voor rekening van de vereniging. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan vragen we u om zich hiervoor op te geven bij de secretaris  (secretaris@veluwsegeslachten.nl).Veluwedag 2021
Top