Trefwoordenlijst Genealogie

Trefwoordenlijst Genealogie

Deze Trefwoordenlijst Genealogie is een verzameling van woorden en begrippen voorkomend in Doop -, Trouw - en Begraafboeken en andere Genealogiebronnen 4 editie 2008.

Dit bestand van bijna 600(!) bladzijden is verzameld door André Dumont en waar nodig bewerkt met hulp van bevriende (amateur) genealogen. Het is vrij beschikbaar voor niet-commerciële doeleinden.


André Dumont: "In deze 4e uitgave zijn weer meer trefwoorden en begrippen toegevoegd. Totaal zijn er circa 20.000 trefwoorden met hun betekenis opgenomen. Niet alleen Genealogie trefwoorden maar ook woorden uit gerechtelijke akten, schepenakten, rechtbankverslagen etc. Ook nu zijn alle woorden gewoon overgenomen die ik vond, inclusief schrijf- en typefouten etc. Soms heb ik ook het oorspronkelijke woord opgenomen in de verklaring. Ook staat er vaak een ? bij een woord. Ondanks vele hulpbronnen, hulp van medegenealogen o.a van de Genealogiegroep Seniorweb (die ik vaak als laatste redding inschakelde) is het dan niet gelukt een passende verklaring ergens te vinden. Ook nu weer heb ik bewust geen bronvermelding opgenomen. U kunt er van uitgaan dat alles wat op het internet te vinden is, in oude woordenboeken en mijn persoonlijk archief is opgenomen."

Je kunt de lijst hier inzien.

Trefwoordenlijst Genealogie
Top