Terugblik Veluwedag 2022

Terugblik Veluwedag 2022

Op zaterdag 1 oktober 2022 vond de jaarlijkse Veluwedag weer plaats. Traditiegetrouw kon deze plaatsvinden in het gemeentehuis te Barneveld.


Ook deze Veluwedag kende weer de gebruikelijke programma-onderdelen, maar daarnaast was er voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten, elkaar te spreken, de bibliotheek te bezoeken en om gegevens uit te wisselen. Hier werd in een gemoedelijke sfeer veel gebruik van gemaakt.


De dag werd geopend door de Barneveldse wethouder van cultuur, mevrouw Mijntje Pluimers-Foeken, die de vereniging prees om de opkomst van de leden op deze dag en ook om de doelstelling van de vereniging die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van de Veluwe.


De algemene ledenvergadering was het 1e programma onderdeel. Na de algemene ledenvergadering kreeg Dhr. Bob Coret de gelegenheid om kort in te gaan op de Veluwe databank, een gezamenlijk project van Genealogie Online en VVG. Verder stond een tweetal lezingen op het programma. Dhr. Willem van Norel nam ons op boeiende wijze mee in de geschiedenis van de Elburgse visserij en enkele prominente vissersgeslachten uit Elburg. Dhr. Cor Jansen vertelde later op de dag over de Harderwijkse visserij die nog veel levendiger is dan velen vermoeden. Uit eigen ervaring kon hij vertellen over de verschillende vissers, hun boten en hun geschiedenis.


Een drietal mensen werd in het zonnetje gezet door Co Janssen. Dhr. Dick van Asselt is als gemeentebode al langere tijd een trouwe hulp voor de vereniging. Met een doosje wijn werd hij hiervoor bedankt. Dhr. Hein Hamer nam afscheid als eindredacteur na jaren trouwe dienst. Hij blijft nog even aan als redactielid om de nieuwe eindredactie (Gerco Klopman, met ondersteuning van Maatje van Steenbergen) goed op weg te helpen. We hebben hem nu met hartelijk applaus dank gezegd. Tenslotte werd Dhr. Peter van de Born geroemd voor zijn bijdragen aan met name de bibliotheek, maar ook om zijn verdere bijdragen aan de vereniging en zijn publicaties in het tijdschrift. Omdat hij van onmisbare waarde is gebleken voor de vereniging stelde het bestuur voor om hem tot erelid te benoemen, wat door de aanwezige leden met een groot applaus instemming verkreeg.


We kijken terug op een geslaagde Veluwedag met een mooie opkomst.


Hieronder een korte impressie van deze dag.


Geplaatst: 30-10-2022Terugblik Veluwedag 2022
Top