Terugblik 2021 en vooruitblik 2022

Terugblik 2021 en vooruitblik 2022

2021 is voorbij. Een jaar dat is gedomineerd door corona, maar waarin we als vereniging toch mogen terugkijken op een goed jaar. En wat brengt 2022?


2021 is voorbij. Een jaar dat is gedomineerd door corona, maar waarin we als vereniging en als bestuur toch mogen terugkijken op een goed jaar. Zo is in februari 2021 onze nieuwe website gelanceerd. De bezoekersaantallen laten zien dat deze goed kan worden gevonden en tegemoet komt aan de behoefte. Het ledenaantal is met meer dan 60 peronen met ruim 10% toegenomen. Dat is een goed teken in tijden waarin de meeste verenigingen met dalende ledenaantallen te maken hebben. Ook kon onze Veluwedag in oktober ongehinderd doorgaan. Weliswaar niet - zoals gebruikelijk - in het Gemeentehuis van Barneveld, maar wel in de Essenburcht in Kootwijkerbroek.


Achter de schermen is ook hard gewerkt aan de invulling van het witte vlekken plan. In totaal zijn er in 2021 maar liefst 25 publicaties van DTB-boeken toegevoegd aan onze publicatiereeks, waarmee de completering van het witte vlekken plan weer een stuk dichterbij is gekomen. Verder zijn een aantal publicaties herzien, verbeterd en aangevuld. Een minpunt in 2021 is het feit dat de toegang tot ons archief en onze bibliotheek een groot deel van het jaar niet mogelijk geweest. 
 


Wat brengt 2022? 
 

Uiteraard wensen we alle leden een voorspoedig en bovenal gezond 2022 toe. En we hopen dat we de lijn die we in 2021 hebben ingezet, in 2022 kunnen doortrekken.
 

Als iets de afgelopen anderhalf jaar duidelijk is geworden, dan is dat wel het feit dat het moeilijk zoniet onmogelijk is om te voorspellen wat corona gaat doen. Maar toch gaan we er voorzichtig van uit dat het weer mogelijk wordt elkaar te ontmoeten, dat bezoek aan het Gemeentehuis en aan onze bibliotheek weer mogelijk wordt, dat onze vrijwilligers weer bij elkaar kunnen komen in de studiezaal en dat de Veluwedag 2022 weer ongehinderd kan plaatsvinden.
 

De verdere invulling van het witte vlekken plan staat ook in 2022 weer op de agenda. Dat kunnen we als bestuur niet alleen, maar daar zijn vrijwilligers voor nodig. Bent u geinteresseerd in het transcriberen van een of meer DTB-boeken? Kijk dan in het witte vlekken plan of daar nog iets bij zit dat u past en laat het ons weten.
 

Tot slot nog een oproep aan alle leden: Wilt u iets publiceren? Heeft u een kwartierstaat, parenteel of familieverhaal? Of een eigen website of een interessant artikel over de Veluwe? Weet dan dat de redactie van Veluwse Geslachten altijd geinteresseerd is in nieuwe kopy, maar ook dat de nieuwe website een prima platform is om een en ander te publiceren.

 

Plaatsing: 06-01-2022

Terugblik 2021 en vooruitblik 2022
Top