Publicatie 227 vernieuwd en aangevuld

Publicatie 227 vernieuwd en aangevuld

De bestaande publicatie 227 (Epe Trouwboek 1695, 1703 – 1728) is nu aangevuld met het Lidmatenboek en Kerkenraad.


Het trouwboek van de Nederduits-Gereformeerde gemeente van Epe (1695, 1701-1728) maakt deel uit van een groter geheel, dat bij het Gelders Archief bekend staat onder RBS-nummer 662.3. Publicatie 227 bestond aanvankelijk alleen uit dit trouwboek. Dit boek is nu op fouten gecontroleerd door G.H. Klopman en waar nodig zijn verbeteringen aangebracht. Daarnaast is ook een transcriptie gemaakt van het lidmatenboek van Epe (1695-1728) wat onderdeel uitmaakt van hetzelfde RBS-nummer. Tenslotte is een overzicht gemaakt van alle ouderlingen en diakenen van Epe in de periode 1695 – 1728. Het lidmatenboek en overzicht kerkenraad is nu ook toegevoegd aan deze publicatie.
 

Foto: Watermolen Epe

Publicatie 227 vernieuwd en aangevuld
Top