Nieuw: Begraafboek Brummen

Nieuw: Begraafboek Brummen

Ons bestand publicaties is uitgebreid met het Begraafboek Brummen over de periode 1741-1811. 
 

Gerco Klopman heeft een aantal begraafboeken van Brummen getranscribeerd. Het gaat in totaal om vier begraafboeken, die onder Toegang 0176 bij het Gelders Archief geregistreerd staan:

  • RBS 367 Begraafboek Brummen 1742 t/m 1771
  • RBS 368 Begraafboek Brummen 1772 t/m 1791
  • RBS 369 Begraafboek Brummen 1792 t/m 1805
  • RBS 370 Begraafboek Brummen 1806 t/m 1811

Opvallend is dat in de registers 367 en 368 de namen van de overledenen niet zijn genoteerd. Wat wél is genoteerd zijn de namen van de aangevers en in welke verhouding hij of zij daarbij staat met de overledene. In de registers 369 en 370 wordt in de meeste gevallen de overledene wél bij naam genoemd, tenminste voor zover het geen kind betreft. Daarnaast vinden we hierin vermeld gegevens als de familierelatie (zoon van, weduwe van, enz.), de leeftijd, de woonplaats en de kerkelijke gezindte.

Deze publicatie is opgenomen onder nummer 384 en kan als PDF worden besteld via de pagina Genealogie/Publicaties digitaal of - via de webshop - als papieren boekje.

Nieuw: Begraafboek Brummen
Top