Heerenguldens

Heerenguldens

Van herengoed naar tynsgoed; via heerenguldens en rijsvoerenregisters: een project van Veluwse Geslachten.


In de publicatiereeks van Veluwse Geslachten is onder nummer 283 een nieuwe publicatie Heerenguldens opgenomen. Deze publicatie is het resultaat van het Heerenguldensproject waarbij de informatie van het register Heerenguldens en van het rijsvoeren-/rookhoenderregister 1625-1667 is vergeleken met en is gekoppeld aan de informatie zoals vastgelegd in de publicaties over de Herengoederen op de Veluwe. Daarnaast is in dit project is een koppeling gelegd met het tynsregister waarin de rentmeester de omzetting naar tynsgoed vastlegde. In een uitgebreide inleiding wordt het verband tussen deze bronnen verder uitgelegd.
 

Deze publicatie voorziet op deze manier in veel aanvullende, waardevolle informatie over de herengoederen en de bewoners ervan in de eerste helft van de 17e eeuw. Lees meer op /genealogie/publicaties-digitaal/heerenguldens/Heerenguldens
Top