Hattem - Impost (1660-1697)

Hattem - Impost (1660-1697)

Een transcriptie van Evert de Jonge over de "Heffing van de impost in de stad, vrijheid en kerspel Hattem"  met o.m. een toelichting van de impost en een overzicht van de bronnen. 

Door Evert de Jonge is een transcriptie m.b.t. de "Heffing van de impost in de stad, vrijheid en kerspel Hattem" aangeboden. De nieuwe transcriptie is op onze site geplaatst in de digitale bibliotheek.

Bron: Streekarchief Epe-Hattem-Heerde, Oud-archief Hattem inv.nrs. 834-842, 912-913, 920, 924-925, 1267-1268, 1277, 1287.

Trefwoorden: Hattem; Stad, de Vrijheid, aan den Dijck, Voorbroeck / Voor het Broeck, Voskuil / Voskuijl, Wezep.

De transcriptie bevat een inleiding met een toelichting van de impost, een verklaring van de gebruikte schrijfwijzen en een overzicht van de bronnen. Het document is verder in 2 lijsten opgedeeld; de impost 1660-1676 en de impost 1676-1697.

Hattem - Impost (1660-1697)
Top