Doopboek Hall geheel vernieuwd

Doopboek Hall geheel vernieuwd

Publicatie 83 met de transcriptie van het Doopboek Hall van 1650 - 1745 is compleet herzien en waar nodig aangevuld.


Deze digitale publicatie is in 2022 geheel herzien aan de hand van het originele doopboek, RBS 372, zoals dat te vinden is via www.genver.nl. Deze herziene versie is verbeterd, aangevuld en bevat nu bijvoorbeeld ook de opmerkingen die bij de diverse dopen zijn gemaakt.

Regelmatig staat vermeld dat er op een aantal pagina’s verbeteringen te vinden zouden zijn. Deze zijn echter niet in RBS 372 te vinden. Daarom zijn de verwijzingen wel opgenomen, maar wat dat betekent, is dus niet te achterhalen.

 

 

Geplaatst: 02-02-2024

Top