Bierbrouwen aantekeningen

Bierbrouwen aantekeningen

Evert de Jonge heeft voor zijn boek "Bierbrouwen op de Veluwe" (Barneveld, 2011) diverse gegevens verzameld om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van het onderwerp.

Door Evert de Jonge werd aangegeven: Voor mijn boek "Bierbrouwen op de Veluwe. Een reis door het heden en verleden van bier, hop en brouwerijen" (Barneveld, 2011) heb ik diverse gegevens verzameld om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van het onderwerp. Aangezien de redactie van onze vereniging een interessant themanummer heeft uitgebracht over bierbrouwers en bierbrouwen op de Veluwe (VG 2020, jrg. 45, nr.3), leek de tijd gekomen om al die gegevens via de website van VG beschikbaar te stellen.

Het document met aantekeningen en transcripties is op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken. Deze pagina is dus aangevuld met één transcriptie, te weten:
– Veluwe; Bierbrouwen aantekeningen

Bierbrouwen aantekeningen
Top