Bibliotheek (digitaal)

Stichting Familie Blokhuis Fonds 1591-1991

Toelichting

Het Blokhuis archief is afgesloten per ultimo 1992 en verdeeld in vier hoofdrubrieken

  • Stichtingsbescheiden

  • Familie-bescheiden

  • Bibliotheek

  • Familie-objecten

De stichtingsbescheiden omvatten het archief van de stichting Familie Blokhuis Fonds vanaf de oprichting in 1912 tot en met 1992.

 

De Familie-bescheiden hebben betrekking op alle mogelijke soorten documentatie betreffende Vier Eeuwen Blokhuis-geschiedenis, welke zijn ingebracht door familieleden. Bij het beschrijven van deze inventaris is de volgorde van het boek "Vier Eeuwen Blokhuis" gevolgd. Het archief wordt als gesloten beschouwd en dient als geheugen voor de familie.

 

De Bibliotheek omvat boeken door en/of over de familie geschreven, dan wel hebben direct of zijdelings betrekking op de familie-geschiedenis.

 

Onder Familie-objecten zijn beschreven schilderijen, foto's, oorkonden enzovoorts die door familieleden ter bewaring in eigendom aan de stichting zijn overgedragen en die op enigerlei wijze betrekking hebben op de familie of een familielid.

 

Amersfoort, december 1996

Het bestuur van de Stichting Familie Blokhuis Fonds
 

Auteur
Blokhuis, W.B.P.J.
Kast
1.1.18
Jaar
1997
Pagina's
103
Datum
Medio 1998

 

Als lid kun je dit document aanvragen,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top