Bibliotheek (digitaal)

Overlangbroek op de kaart gezet

Voorwoord

Uit diverse publicaties, onder meer in het tijdschrift De Nederlandsche Leeuw, blijkt dat een groot aantal families soms al meer dan 600 jaar onafgebroken het Kromme-Rijngebied bevolkt. Van sommige geslachten kan zelfs worden aangetoond dat zij honderden jaren achtereen in hetzelfde dorp wonen. Het geslacht Van Dijk heeft al meer dan 400 jaar een dergelijke band met Driebergen, Van Vulpen al ruim 600 jaar met Doorn, Pauw met Schalkwijk, Van Zijl met Bunnik en zo zijn er meer voorbeelden te noemen.

Het geslacht De Cruijff/De Kruijf bleek zo'n eeuwenlange onafgebroken band te onderhouden met het dorp Overlangbroek. Leden van de familie De Cruijff fungeerden hier als schepen, heemraad, kerkmeester, diaken, ouderling, koster, voorlezer, voorzanger, doodgraver, grafbidder, schoolmeester, gerechtsbode, veeschutter, tiendkerver, substituut schout en geërfde. Door hun betrokkenheid bij vrijwel iedere gebeurtenis in dit kleine dorp valt de familiegeschiedenis hier samen met de dorpsgeschiedenis.

Het boek is als volgt opgebouwd. In een eerste algemeen historisch deel of hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de middelen van bestaan, het bestuur en het kerkelijk leven in het dorp Overlangbroek. In het tweede deel volgt een reeks levensbeschrijvingen van diverse leden van de familie De Cruijff in en rond Overlangbroek en een toelichting op hun naam, wapen en herkomst. Het derde deel bevat een repertorium of reconstructie van het grondbezit en het grondgebruik in Overlangbroek vanaf de Middeleeuwen tot aan de invoering van het kadaster in 1832, voorafgegaan door een schets van de ontwikkelingen in grondbezit en gebruik, alsmede een beschrijving van een twaalftal historische huizen in Overlangbroek. Het repertorium uit hoofdstuk 3 vormt de basis voor een aantal kaarten van Overlangbroek met alle eigenaren en gebruikers in de jaren 1536, 1600, 1667, 1685, 1765 en 1832.

Hoofdstuk 4 bestaat uit een uitgebreide genealogie De Cruijff met tevens een drietal vertakkingen buiten het dorp Overlangbroek. Afgesloten wordt met enkele bijlagen, een literatuurlijst en een afkortingenlijst. Dankzij de bijgevoegde CD rom is de tekst volledig doorzoekbaar.
 

Auteur
Schaik, C. van
ISBN
978-90-8704-076-5
Kast
1.3.61
Jaar
2008
Pagina's
655
Info
Index via CDrom
Plaats
Overlangbroek
Locatie
Utrecht
Datum
01-03-2018

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top