Bibliotheek (digitaal)

Het leven in de 16e tot 20e eeuw op het platteland in westelijk Nederland

Voorwoord

Onze belangstelling voor genealogie is vooral gewekt door onze naamgenoot, de heer G.J. Bothof, die ons in 1993 een publicatie, de Bothof-Bode, toezond waarin gegevens waren opgenomen over personen met de achternaam Bothof. Nieuwsgierigheid bracht ons ertoe ons wat verder in dit onderwerp te verdiepen. Voor de meeste leken lijkt het zoeken in het verleden een saaie en stoffige bezigheid. Als men ermee begint, blijkt het echter een boeiende hobby te zijn, die wel veel tijd vraagt maar ook plezier geeft.
 

Aanvankelijk strekte het onderzoek zich uit over verschillende familietakken in het vrij recente verleden. Geleidelijk richtte het zich echter op het opsporen van voorouders, niet alleen in de mannelijke maar ook in de vrouwelijke lijn. Naarmate men verder in de tijd teruggaat, wordt het interessanter maar ook moeizamer om wat over hen te weten te komen. Toen het aantal gevonden voorouders groeide, ontstond het plan om over te gaan tot het publiceren van een kwartierstaat, een systematisch overzicht van voorouders. Deze kwartierstaat is opgenomen in deel II van deze publicatie.
 

In deel I is een schets gegeven van het leven in de zestiende tot twintigste eeuw van de plattelandsbevolking in het westelijk deel van Nederland, het gebied waar de meeste van onze voorouders werden geboren. Daarin wordt – soms vrij uitvoerig – ingegaan op de leefomstandigheden van gewone mensen. Het geeft een beschrijving van het leven van alledag en van gebeurtenissen die invloed hadden op allen die in die eeuwen leefden.
 

Auteur
Bothof, A. en Bothof, C.
ISBN
90-9016610-6
Kast
3.2.31
Jaar
2003
Pagina's
772
Datum
03-11-2016
Nummer
1

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top