Bibliotheek (digitaal)

Het archief van de Tiendcommissie

Het archief van de tiendcommissie in het tweede tienddistrict met standplaats Arnhem, Arnhem 1981, 2 delen, 381 blz. G. Ribbers en P.M.H. Wolters.

Zoals wellicht bekend zijn de heerlijke rechten afgeschaft bij de komst der Fransen (1792). Anders was het met de tiendrechten. Deze rechten werden pas bij de wet tot afschaffing van de tienden d.d. 16-7-1907, st.blad 222 afgeschaft. Bij Kon. Besluit d.d. 4-8-1908 werd Nederland in 9 tienddistricten verdeeld. In bovenstaande inventaris worden archivalia van het tienddistrict Arnhem besproken. Het is in zoverre voor ons van belang, dat de Zuid-Veluwe onder dit district viel. Zo omvat bijvoorbeeld dossier no. 99 diverse stukken betreffende de grote Bennekomse tiend te Bennekom; het betreft o.m. opbrengststaten (1662-1746), een tiendcedul (1749), een tiendrol (1675), enz.

Nu is niet elk dossier zo interessant. In vele dossiers berusten niet meer dan enkele 19e eeuwse eigendomsbewijzen. Al met al komt de inventaris verzorgd over. Het is voorzien van een index op plaats- en tiendnamen. Helaas ontbreekt een index op persoonsnamen. Uitgave RA Gelderland (2 dln.). EdJ
 

Auteur
Ribbers, G.en Waters, P.M.H.
Kast
4.2.36
Jaar
1981
Info
Deel I, inventaris en beschrijving van de dossiers
Datum
Medio 1998

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top