Bibliotheek (digitaal)

Genealogie Petersen

Voorwoord

De redenen van een onderzoek naar het geslacht "Petersen" waren tweeledig:

  • Het reeds lang aanwezige vermoeden, dat de in Harderwijk bekende geslachten "Petersen en Foppen" wel eens van dezelfde voorouders zouden kunnen stammen! Bij oppervlakkige ontmoetingen met Harderwijker-vissers, vooral in de jaren 1940-1945, kwam het nogal eens voor dat wanneer de samensteller van dit boekwerkje dacht, met een "Petersen" te doen te hebben, het een "Foppen" bleek te zijn: Of omgekeerd! Veel later, tijdens een familie-onderzoek "Bruinink", kwamen er aanwijzingengen die het eerder genoemde vermoeden versterkten.
  • Tijdens een bezoek aan het Veluws-museum te Harderwijk werd de aandacht getrokken door een fotografie (blz-84) waarop een tiental vissers poseerden. Tussen hen in: "Een man in uniform; Marten Bruinink, vader van de samensteller". Wie waren de andere mannen op de foto? In elk geval nog een Bruinink! De overige mannen waren bijna allemaal Petersen-naamdragers. Behoorden zij nu allemaal tot één en dezelfde familie, of waren er meer families van dezelfde naam? 

De beide voorgaande punten zijn in ieder geval aanleiding geweest voor de navolgende familiegeschiedenis. Een geschiedenis waaruit moge blijken dat de vissers en hun nazaten deel uitmaken van één heel grote familie. Stammend, voor velen, uit de geslachten "Petersen en Foppen". De geschiedenis is bedoeld om degene met de naam Petersen met afkomst Harderwijk aansluiting naar het verleden te geven! Specifieke kenmerken, als schuit en bijnaam, waarmee de visser bekendheid genoot, zijn waar mogelijk  opgenomen.
 

Auteur
Bruinink, W.
Kast
2.4.36
Pagina's
113
Info
350 jaar vissers van Harderwijk.
Plaats
Harderwijk
Locatie
NV
Datum
Medio 1998
Nummer
1

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top