Bibliotheek (digitaal)

Familieboek Koudijs

Voorwoord

In 1984 werd Melis Koudijs 100 jaar. Vanwege dat feit werd er door E. de Jonge een stamreeks samengesteld. Deze stamreeks begon met een Jacob Willems van Coudtijs, die circa 1600 werd geboren. De stamreeks werd gepubliceerd in het orgaan van de Vereniging Veluwse Geslachten.

In 1988 en 2021 werd het initiatief genomen om deze stamreeks uit te bouwen tot een zo compleet mogelijke stamboom. Na een jaar onderzoek in archieven, teneinde meer te weten te komen over de oudste generaties werden de leden van de familie Koudijs benaderd met de vraag mee te werken bij het samenstellen van een zo compleet mogelijk maken van de stamboom. Hierop werd door velen enthousiast gereageerd. Dit initiatief is uiteindelijk omgezet in daden. De redactie van ons boek werd uitgebreid met de heren H. Koudijs (Ede) en H.R.J. Koudijs (Woudenberg). Ons oorspronkelijk onderzoek en de gegevens van de beide genoemden, die vooral veel 19e en 20e -eeuwse gegevens uit respectievelijk Ede en Woudenberg hadden, hebben tot een vrij compleet geheel geleid. Veel is ook te danken aan mevr. G.W. Brouwer-Verheijen die het nodige werk verrichtte in het Rijksarchief Utrecht.

In 2021 is het boek opnieuw aangevuld met de tak 3 uit Ede door Willem Koudijs en zijn de lettertypes vervangen van Courier naar Times-Roman. Ook zijn er afbeeldingen bewerkt en ingekleurd. Tot slot willen wij allen die gegevens door middel van de ingevulde lijsten beschikbaar stelden danken voor hun medewerking. Wij hopen dat het resultaat aan de verwachtingen voldoet. Indien andere Koudijs-families nog aanvullingen hebben of het boek nog verder willen uitwerken, dan houdt de auteur zich daarvoor uiteraard aanbevolen. Het verzoek is dan om contact op te nemen met hem via het e-mailadres koudijs1962@gmail.com.
 

Auteur
Jonge, E. de, Koudijs, H. en H.R.J. en Overduyn, L.
Kast
2.4.11
Jaar
2021
Pagina's
159
Plaats
Scherpenzeel, Ede, Woudenberg
Locatie
WV
Soort
Familieboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top