Bibliotheek (digitaal)

De graven en hertogen van Gelre op reis

Voorwoord

Tijdens de 13e - 15e eeuw hadden de vorsten van Gelre, evenals vele andere vorsten in die tijd, geen eigen regerings-, geen eigen ambtenarencentrum. De vorst reisde zelf met een al dan niet groot gevolg van kasteel naar kasteel of naar Huys (in de stad) door zijn gebied om ter plekke allerlei zaken te regelen en te kontroleren. De auteur, bekend mediaevist en schrijver van o.a. "Het leven van een M.E.-se stad" (Arnhem) en van "De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459", heeft de stadsrekeningen van verschillende steden, met name die van Arnhem alsmede landrentmeestersrekeningen o.a. die van 't Tolhuys te Lobith bestudeerd en daarin allerlei bijzonderheden over bovengenoemde reizen ontdekt. Deze bijzonderheden werpen een verhelderend licht op het maatschappelijk beeld van die tijd.
 

Auteur
Jappe Alberts, Prof.Dr.W.
Kast
2.3.55
Jaar
1984
Pagina's
72
Info
Geschonken door Mevr.Kuinder, v.d./Hamer
Datum
Medio 2001
Nummer
1

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top