Bibliotheek (digitaal)

De geschiedenis van het geslacht Huiskamp

Boekbespreking

H. Huiskamp, 1977. Huyskamp, geschiedenis van een oud-Veluws geslacht. Getypt-offset. Assen. 60 blz.
 

Ons lid, de heer H. Huiskamp, heeft een voorlopige publikatie over zijn geslacht Huiskamp (verschillende spellingen) gemaakt. Redenen zijn dat anderen zijn gegevens en konklusies kunnen toetsen en aanvullen, dat alles eens op papier staat en dat familieleden tevreden gesteld kunnen worden. Later wil hij een verbeterde versie uitgeven. Op de omslag vinden wij een kaartje van de boerderij Huiskamp, dat in het Broekland ten noorden van Apeldoorn lag. De kaart is uit 1708 en toont ons een Halle- of T -boerderij. De schrijver zegt dat de boerderij nu is verdwenen. Is dat zo? Of is de boerderij niet vermeld op de topografische kaart? Of misschien is de naam gewijzigd. In elk geval bestaat de beorderij in 1774, zoals de schrijver op blz. 23 aangeeft.


Als basis voor het boek diende het artikel van W. Wijnaendts van Resandt, 1939. Een oude Veluwse afstamming, Dr. Willem Bosch en zijn voorgeslacht. Nederl. Leeuw 57: kol. 482-499, 551-560. Sinds de 14e/15e eeuw woonde het oude geslacht op het goed, totdat in 1634 het verkocht wordt aan Gerhard Hissinck, burgemeester van Deventer. De Huiskamp's trekken dan naar Voorst om op Bosch te wonen. Later heetten zij naar dit erf. De schrijver geeft tot slot nog een Tak  Apeldoorn en een Tak Epe, terwijl de tak Voorst nog niet verder is uitgewerkt. N.m.m. zijn de Takken Apeldoorn en Epe geen takken van het Oude Geslacht, maar nieuwe geslachten.

Enkele bezwaren van het boek zijn

  • de inhoud bevindt zich op blz. 7 en 59, en
  • een kaart (blz 1) toont ons de Graafschap (!) Veluwe.

ACZ.
 

Auteur
Huiskamp, H.
Kast
1.1.43
Jaar
1977
Pagina's
60
Plaats
Apeldoorn
Locatie
OV
Datum
Medio 1998

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top