Bibliotheek (digitaal)

De geschiedenis van de familie Middelink

Boekbespreking

De geschiedenis van de familie Middelink, voornamelijk in Apeldoorn en omgeving, door E. de Jonge. Het boek bevat 93 blz., formaat A4 en is rijkelijk voorzien van illustraties uit diverse bronnen. Het is niet zozeer verdeeld in afzonderlijke hoofdstukken, maar meer in een soort paragrafen. Het begint op blz. 1 met een inleiding, naamsverklaring. Op blz. 4 de geschiedenis van het Herengoed Middelbroeck of Middelinck, waar de familie zijn naam aan ontleent, dit goed is ook een tynsgoed geweest. De stamvader Reijer Jansen wordt vermeld op blz. 11, verder een beschrijving van de papiermakerstak annex handel stak van de familie, een latere Brabantse tak. Een warenhuis in Apeldoorn, Joop Middelink de wielerkoning. Op blz. 56 vinden we de genealogie uitgewerkt, voor zover bekend vanaf 1600 tot heden. Dit geheel loopt door tot blz. 71. Een Rooms-Katholieke familie Middelink vinden we op blz. 72 en volgende, beginnend in Colmschate, ontleend aan een boerderijnaam. Deze takken zwermen uit naar Raaite, Wijhe en Twello. Op blz. 76 vinden we een boedel inventaris van Hendrika Ritbroek, wed. van Jan Tonis Middeling (IVaL dit geeft een pracht beeld van de bezittingen van een familie. Helaas ontbreekt een index, doch het is wel toegankelijk door een schema op blz. 87 e.v. De inhoudsopgave vinden we op de laatste bladzij. BvdE
 

Auteur
Jonge, E.de
Kast
2.4.27
Jaar
1988
Pagina's
93
Plaats
Apeldoorn-Beekbergen
Locatie
OV
Datum
Medio 1998

 

Als lid kun je dit document aanvragen,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top