Bibliotheek (digitaal)

Begraafboek Barneveld 1735-1766

Inleiding

De beschikbare doop-, trouw- en begraafboeken voor het kerspel Barneveld beginnen pas in 1766 hetgeen vrij laat is. In de "Collectie Bouwheer" bevindt zich een manuscript waarin de auteur begraafgelden heeft opgenomen vanaf 1735 waarbij hij gebruik heeft gemaakt kerkerekeningen waarin over de periode 1735-1809 tevens de ontvangsten wegens begrafenissen werden opgenomen. Deze 'ontvangsten' zijn verwerkt en samengebracht in dit document waarbij is gekozen voor de periode 1735-1766. In deze publikatie treft u de begraafdatum aan, de naam van de begravene en een geldbedrag. Voor mensen die in de kerk werden begraven, betaalden de nabestaanden tussen de twee gulden, vijf stuiver (voor een kind) en achttien gulden (voor het begraven van een volwassene bij avond en drie keer luiden). Op het kerkhof bedroeg het begraafgeld voor een volwassene twee gulden, tien stuiver en voor een kind een gulden, vijf stuiver. De data van betaling der begraafgelden komen niet overeen met de overlijdensdata. De namen van vrouwen en kinderen worden in de regel niet vermeld. Aangezien wij het vermoeden hadden dat het "doodboek" wel eens niet overeen zou komen met het "begraafboek", is de moeite genomen deze met elkaar te vergelijken. Dit onderzoek werd verricht voor de periode 1767 - 1809. De resultaten zijn weergegeven in deel 2 van deze publikatie. Dankzij deze vergelijking kwamen tal van wetenswaardigheden aan het licht, zoals bijnamen en beroepen. In sommige gevallen wordt de straat of boerderij waar betrokkene woonde genoemd. 
 

Auteur
Crebolder, G.J.en Veldhuizen, D.
Kast
2.1.05
Jaar
1988
Pagina's
95
Plaats
Barneveld
Locatie
WV
Datum
Medio 1998
Soort
Begraafboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top