Bibliotheek (digitaal)

Amersfoort lag aan zee

Toelichting

Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan brengt het Waterschap Vallei en Eem een tweedelige Waterschapskroniek uit. In dit eerste deel van de Waterschapskroniek Vallei en Eem schetst de auteur, archivaris van het Waterschap Vallei en Eem, de geschiedenis van het Eemlandschap tot in de zeventiende eeuw. Het moeras wordt geleidelijk drooggelegd en krijgt de naam Eemland. Daartoe behoren ook Leusden, Woudenberg en Renswoude. In het drooggelegde gebied ten zuiden van Amersfoort ontstaan beken. Ten noorden van de stad worden door drooglegging en bedijking de Eempolders gevormd. Daartussen blijft een moerasstrook liggen die de naam Eem krijgt. Door het opdringende water van de Zuiderzee wordt het steeds moeilijker de Eempolders droog te houden. De afvoer van water uit het zuiden naar de ten noorden van Amersfoort gelegen Eem veroorzaakt in en rond de stad afwateringsproblemen. Daarvan zijn veel schriftelijke getuigenissen bewaard.
 

Auteur
Mijnssen-Dutilh
Kast
3.2.51
Jaar
2007
Plaats
Gelderse en Utrechtse Vallei
Datum
12-04-2018
Nummer
1

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top