Bibliotheek (digitaal)

Ambtsrekeningen Barneveld 1705-1730

Inleiding

In het oud-archief van de gemeente Barneveld vindt men onder de inventarisnummers 50 t/m 52 de rekeningen van de ontvangers van het ambt Barneveld in de periode 1705 - 1799. In drie banden zijn (hier) de inkomsten en uitgaven van het ambt samengebracht die ons een inzicht geven in de financiĆ«le huishouding van Barneveld in de achttiende eeuw. De eerste band bevat de afgehoorde ambtsrekeningen over de periode 1705 - 1730, opgemaakt door substituut-ontvanger Stephen Coenjes. De ontvanger van het ambt was volgens oud gebruik de oudste ambtsjonker. Deze liet zijn funktie, onder persoonlijke garantie, uitvoeren door een substituut-ontvanger. Van een geregelde boekhouding in de periode voorafgaande aan het jaar 1705 is geen sprake. In plaats daarvan zijn enkele malen rekeningen van inkomsten, maar vooral van uitgaven, vermeld in het eerste resolutieboek (1649-1705). In de bijlagen bij deze inleiding zijn rekeningen opgenomen uit 1653, 1667, 1686, 1690, 1691 en 1696. De eerste rekening - die uit 1653 - bevat posten over een periode van 49 jaar! Dit eerste deel van de ambtsrekeningen wordt gedomineerd door de malversaties van de ambtsjonkers uit de familie Bentinck die hun functie van ontvanger en substituut-ontvanger van het ambt gedurende lange tijd misbruikten. De thans voor u liggende transcriptie van het eerste deel (1705-1730) geeft veel informatie over de aard en opbouw van de inkomsten en de uitgaven van het ambt.
 

Auteur
Crebolder, G.J.
Kast
3.1.15
Jaar
1991
Pagina's
250
Plaats
Barneveld
Locatie
WV
Datum
Medio 1998
Nummer
1

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top