Bibliotheek (digitaal)

Aartsvaders en aanverwanten

Boekbespreking

Na zijn publicaties Bruisend verleden  en  "Aanzienlijk vlek in 't Stichtse" vergastte ons lid D. van Manen ons weer op een mooi boekwerk getiteld "Aartsvaders en Aanverwanten", een  222 bladzijden tellend boek door de Historische Vereniging Oud Veenendaal  uitgegeven in een oplaag van 125 exemplaren. Aan de hand van vijf geslachten geeft Van Manen ons weer een helder inzicht in de vele bronnen die hij raadpleegde om dit geheel samen te stellen. Het zijn niet alleen de namen maar ook de verhalen rondom deze families, kaartjes en foto's die dit boek weer zo de moeite waard maken! De vier families, allen gerelateerd aan de vijfde, de familie de Gooijer, een familie die hij de  aartsvaders van Veenendaal  noemt omdat ze al vanaf het begin van de Veenendaalse geschiedschrijving daar wonen zijn:

  • a. De Gooijer.Jan, Joost en Pauwel Goyertsz, geboren in het eerste decennium van 1500 in Veenendaal worden al genoemd in de allereerste Veenendaalse archieven en met hen begint het geslacht De Gooijer. Steeds weer zet de schrijver de diverse generaties af tegen hun omgeving waardoor een mooi en interessant verhaal ontstaat dat zelfs voor niet-familieleden interessante informatie kan opleveren. Zo volgen we de familie over 92 bladzijden gedurende twaalf generaties tot aan 1805.
  • b. Toll. Ene Cornelis Rijcksz Toll huwt rond 1590 Marighen Anthonisdr. (dochter van Anthonis Jan Goyertsz). Aan deze familie worden de bladzijden 95 tot aan 107 besteed, een overzicht van drie generaties. De laatste generatie telt zes dochters waarmee de mannelijke lijn verdwijnt.
  • c. Schadijck. Van de derde generatie van deze familie trouwt een zoon Jasper Gerritsz van Schadijck met Metgen Anthonisdr., een zuster van bovengenoemde Marighen. Zes generaties lang beschrijft de auteur deze familie (blz. 117 tot 142) om bij de vier dochters van Jasper Jansz van Schadijck rond 1700 geboren, te stoppen.
  • d. Tinneveld. De auteur schrijft:  De samenhang van Willem Elisz van Tinneveld met het geslacht De Gooijer is onduidelijk. Hij was een compagnon van Peter Petersz de Gooijer, burgemeester van Amersfoort . Hij eindigt met Gerrit Elisz geboren in 1634.
  • e. Steck. Wat de familie Steck met de familie De Gooijer heeft te maken heeft de schrijver me niet duidelijk kunnen maken.

Wel is het weer een mooi en uitgebreid overzicht van deze familie waarvan nakomelingen weer trouwden met leden van de familie Van Asch van Wijck (blz. 157-203). Het boek wordt besloten met een index op geslachtsnamen en patronymica. Het boek is zoals gewoonlijk in te zien in onze bibliotheek.  PvdB.
 

Auteur
Manen, D. van
ISBN
978-90-822322-0-2
Kast
1.4.44
Jaar
2014
Pagina's
222
Plaats
Veenendaal
Locatie
WV
Datum
27-11-2014

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top