Bibliotheek (digitaal)

Aangenomen geslachtsnamen Barneveld 1812-1826

Inleiding

Bij keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 werd iedereen in Nederland bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen. Velen namen dit bevel niet ernstig op en kozen namen die hun nageslacht dikwijls in grote verlegenheid hebben gebracht. Anderen gaven er in het geheel geen gehoor aan. Bij decreet van 17 mei 1813 werd de termijn daarom verlengd tot 1 januari 1814 en bij Koninklijk Besluit van 5 november 1815 werd het bevel, onder strafbedreiging, nog eens herhaald.

Bijgaand vindt u de bewerkte registers van aangenomen geslachtsnamen in de gemeente Barneveld. Voor deze bewerking werd gebruik gemaakt van:

 1. "Register ter inschrijving der verklaringen, door ingezetenen van den christelijke godsdienst af te leggen, wegens aanneming van geslachtsnamen", 1812-1826.
  • Geslachtsnamen aangenomen door personen die de joodse godsdienst belijden;
  • Geslachtsnamen aangenomen door personen die de christelijke godsdienst belijden;
  • Geslachtsnamen aangenomen door personen in de gemeente Barneveld in het jaar 1826;
  • Alfabetische index op de aangenomen geslachtsnamen
 2. Een zgn. 'dubbel' register van aangenomen geslachtsnamen in 1826
 3. "Register ter inschrijving der verklaringen, door ingezetenen van den christelijke godsdienst af te leggen, wegens aanneming van geslachtsnamen" in de mairie Garderen, 1812. Rijksarchief Arnhem, Archief burgerlijke stand Garderen, inv. nr. G1 en G2.
   
Auteur
Crebolder, G.
Kast
2.1.04
Jaar
1998
Pagina's
37
Plaats
Barneveld
Locatie
WV
Soort
Naamsaanneming

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top