Bibliotheek (digitaal)

600 jaar Haalboom, Hoolboom

Boekbespreking

H.J. ter Maat, 1984. 600 jaar Haalboom-Hoolboom. Nieuwegein, 474 p., tabellen en aanvullingen/errata.

Het opus magnum, het grote werk, ligt alweer enige maanden op tafel en eenieder die de schrijver de laatste jaren heeft ontmoet, weet, dat de genealogie Haalboom in aantocht was. De ondertitel luidt: Een speurtocht naar de geslachten Haalboom-Hoolboom stammend uit Bennekom/ Veenendaal, Kampen, Weener/Amsterdam en Hattem. Er zijn dus 4 geslachten Haalboom-Hoolboom. Het voornaamste geslacht, dat in dit boek is opgenomen, is het Bennekomse. Voor V.G. is dit geslacht uiteraard het meest interessant. De naam Haalboom gaat terug op het herengoed Haalboom, dat ten NW van het dorp Bennekom lag. De oudst bekende bewoner is Gelis Haelboem, die in 1418 wordt vermeld.

Bij het lezen van het boek worden we voortdurend gewaar dat de schrijver intens met zijn onderzoek (mee)geleefd heeft en dit ook aan de lezer wil overbrengen. Het boek is geillustreerd met reprodukties van kaarten en akten, met wapentekeningen, foto's van vele Haalboom'en en van enkele boerderijen e.d. Op blz. 399-417 vinden wij een lijst van vaktermen en hun verklaringen. Zo kunnen we te weten komen wat een afdracht, wat een Onclaerboeck en wat zoutgeld is. Misschien dat de schrijver, na bewerking, deze lijst in V.G. kan publiceren. Een lange lijst van geraadpleegde werken en een index besluiten het boek. Het is bekend dat mevr. ter Maat zeer aktief aan het werk heeft meegewerkt. Zij, de schrijver en alle Haalboom'en worden met hun genealogie gefeliciteerd. ACZ.
 

Auteur
Maat, H.J.ter
Kast
2.3.38
Jaar
1984
Pagina's
475
Plaats
Ede
Locatie
WV
Datum
Medio 1998
Nummer
1

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top