Voordelen Lidmaatschap Vereniging Veluwse Geslachten

NIET-LEDEN LEDEN
Bezoeken bijeenkomsten Veluwse Geslachten    
Bezoeken studiezaal met VVG-bibliotheek in Barneveld    
Toegang tot VVG-website met beperkte mogelijkheid voor downloads    
Zoeken in VVG-namendatabase op laptop VVG (tijdens contactdagen e.d.)    
Ontvangen gratis VVG-nieuwsbrief per e-mail    
Ontvangen VVG-tijdschrift (5x per jaar) op papier (en/of – indien gewenst – als PDF)    
Online toegang tot en zoeken in vrijwel alle jaargangen van het VVG-tijdschrift    
Toegang tot en gebruik van digitale VVG-bibliotheek met wisselende selectie boeken    
Mogelijkheid om boeken aan te vragen voor plaatsing in de digitale bibliotheek √ 
Zoeken in meer dan 300 online VVG-publicaties (m.n. Doop-, Trouw-, en Begraaf transcripties van Veluwse plaatsen)    
Downloaden online VVG-publicaties en -boeken    
Mogelijkheid tot publiceren in VVG-tijdschrift    
Ondersteuning door Helpdesk    
Mogelijkheid voor vragen en antwoorden in VVG-tijdschrift en -nieuwsbrief     
Uitwisselen genealogische informatie    
Kopen van VVG-publicaties, -CD’s en -DVD’s met flinke ledenkorting    
Vermelden van eigen websiteadres op VVG-website    
Ontvangen ondersteuning bij het publiceren op papier    
Ontvangen ondersteuning bij het publiceren via internet