LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de VVG biedt vele voordelen zoals 5x per jaar de ontvangst van tijdschrift Veluwse Geslachten, maar bijvoorbeeld ook directe on-line toegang tot Veluwse DTB-bronnen en boeken en publicaties uit de VVG-bibliotheek.
Voor een totaaloverzicht van de voordelen voor VVG-leden: zie Voordelen lidmaatschap.

Aanmelden

Naast schriftelijke aanmelding bij de secretaris (via het algemene correspondentieadres onder opgave van uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres) kunt u zich ook via internet aanmelden als lid van de Vereniging Veluwse Geslachten. Daarvoor moet u dit formulier invullen. Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de secretaris.

Vermeld a.u.b. in uw e-mail of op het formulier ook of u voor de rest van het jaar of met terugwerkende kracht voor het gehele kalenderjaar lid wilt worden. Als u met terugwerkende kracht over het gehele jaar lid wordt, krijgt u alsnog de dat jaar reeds verschenen tijdschriften toegestuurd. Wilt u lid worden vanaf het moment van aanmelden, dan betaalt u een evenredig deel van de contributie.

Met uw aanmelding gaat u akkoord met onze statuten

Jaarcontributie varianten

Epe eiermarktJaarcontributie met een papieren uitgave van ons tijdschrift:

  • € 25,00 voor verzending binnen Nederland.
  • € 35,00 voor verzending binnen Europa.
  • € 45,00 voor het overige buitenland.

Jaarcontributie met een digitale uitgave (als pdf-bestand) van ons tijdschrift:

  • € 25,00 voor zowel binnen- als buitenland.

Jaarcontributie met een papieren en een digitale uitgave van ons tijdschrift:

  • € 5,00 verhoging op de Contributie met papieren uitgave.

Betaling van de contributie

Betaling van de contributie geschiedt vanaf 1 januari 2015 via automatische incasso. Daarvoor moet u eenmalig een doorlopende machtiging verstrekken. U ontvangt hierover , na uw aanmelding als nieuw lid,  bericht van de penningmeester. Als u het niet eens bent met een specifieke afschrijving, kunt u deze overigens altijd binnen 8 weken weer laten terugboeken. Indien u al lid bent, maar nog geen gebruik maakt van automatische incasso, kunt u hier het formulier “Doorlopende machtiging” downloaden. Na invulling graag naar het daarop aangegeven adres sturen of mailen.

Diegenen die (nog) niet gebruik maken van automatische incasso, moeten de jaarlijkse contributie zelf overmaken op:

  • ING (IBAN) rekening:  NL 14 INGB 0003 5666 52
  • t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
  • onder vermelding van uw lidnummer.

Wilt u in dat geval de jaarlijkse contributie betalen voor 1 maart?!

Opzeggen

Hiervoor gelden de regels in onze statuten.

U kunt uw lidmaatschap van de Vereniging Veluwse Geslachten ook per e-mail beëindigen onder opgave van uw naam en lidnummer. Een aanvullende verklaring of toelichting voor uw opzegging wordt op prijs gesteld. Stuur uw e-mail naar onze secretaris.

Indien de opzegging niet voor 30 november van het lopende kalenderjaar is verstuurd, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar. Dus bij opzeggen na deze datum is de contributie voor het volgende verenigingsjaar nog verschuldigd.