HOE HET BEGON

 

Gelderland en de Veluwe

De provincie Gelderland bestaat uit drie grote gebieden: de Veluwe, de Betuwe en de Achterhoek. De Veluwe heeft een rijke geschiedenis; een geschiedenis die nog lang niet compleet in beeld is gebracht. Genealogisch onderzoek levert een belangrijke bijdrage aan de kennis over dit gebied, aan haar geschiedenis en haar bewoners.

09.huwIet1930

Vereniging Veluwse Geslachten

VVV-stand -1988De Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) bestaat sinds 29 november 1975 en is begonnen als Werkgroep Veluwse Geslachten. De leden van deze Werkgroep behoorden toentertijd tot de Afdeling Gelderland van de NGV en hadden een gezamenlijke interesse in genealogisch onderzoek naar (Oost)Veluwse geslachten. Met de oprichting van de Werkgroep werd beoogd de genealogie van Veluwse geslachten te bevorderen door degenen die belangstelling voor deze geslachten hadden, met elkaar in contact te brengen. De eerste voorzitter van de Werkgroep en tevens hoofdredacteur was de heer Anton Zeven. Begin 1976 kwam het eerste contact-orgaan Veluwse Geslachten uit. In het “Ten Geleide” in nummer 1 wordt uitgebreider stilgestaan bij de toenmalige totstandkoming van de Werkgroep Veluwse Geslachten. Bijna 10 jaar later, op 15 januari 1985, met de ondertekening en vaststelling van de Statuten is de Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) officieel opgericht. In bijna 40 jaar is de Vereniging uitgegroeid tot een stabiele, gezonde vereniging met in 2013 nog circa 700 leden, in binnen- en buitenland.

De doelstellingen zoals die in 1975 door de Werkgroep zijn geformuleerd, zijn ook nu nog onverkort van kracht.

Uit: VVG-orgaan 1976 nr.1
Ten geleide - blad 1 van 2Ten geleide - blad 2 van 2
(Selecteer voor een vergrote weergave)