DOELSTELLINGEN

Verdeling ledenbestand

De VVG (Vereniging Veluwse Geslachten) staat voor stamboomonderzoek op de Veluwe, het transcriberen van doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Veluwse plaatsen, het nader toegankelijk maken van andere bronnen, het contact leggen en houden met andere onderzoekers en het uitwisselen van genealogische gegevens. De leden zijn op zoek naar hun Veluwse voorouders. Er zijn tussen de 600 en 700 leden. Hoewel veel VVG-leden elders in Nederland of zelfs daarbuiten wonen, is er nog steeds sprake van een concentratie op de Veluwe zelf. Het overzicht hiernaast laat dat mooi zien.

Bijeenkomsten

De Vereniging organiseert regelmatig bijeenkomsten, gericht op het leggen van contacten en op uitwisseling van genealogische gegevens. Ook worden dan vaak lezingen gehouden over onderwerpen die zijn gerelateerd aan Veluwse genealogie. De bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden vrij toegankelijk. In dit kader organiseert de VVG in oktober, meestal op de 1e zaterdag, in het gemeentehuis van Barneveld de zogenaamde Veluwedag. Tijdens deze dag wordt ook de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid een streekbijeenkomst te houden, bij voorkeur waar ook samenwerking met plaatselijke (historische) Verenigingen wordt nagestreefd. Natuurlijk is de Vereniging ook geregeld aanwezig als standhouder op andere genealogische bijeenkomsten in Nederland.

Projecten

In de loop van de tijd zijn door de Vereniging vele projecten opgezet. Een voorbeeld daarvan is het digitaliseren van het Bevolkingsregister Barneveld, wat heeft geresulteerd in het uitgeven van DVD14. Vrijwilligers van VVG zijn nog steeds bezig Veluwse doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken te transcriberen. Het doel is om zo alle DTB-boeken van Veluwse plaatsen toegankelijk te maken voor de leden. Ook andere bronnen worden door leden van de Vereniging verder toegankelijk gemaakt, bijvoorbeeld Burgerlijke Stand en Memories van Successie.

Scan-apparaatDigitalisering

In de afgelopen decennia heeft de computer ook zijn intrede gedaan binnen de genealogie. In het verleden kon een genealoog alleen aan informatie komen door naar de archieven te gaan en daar onderzoek doen. Tegenwoordig is heel veel informatie ook via internet te vinden. Genealogie kan nu ook vanachter de pc thuis worden beoefend. De VVG speelt op deze trend in door haar beschikbare informatie – zoals DTB-publicaties, bibliotheekboeken en -documenten, CD’s en DVD’s etc. – te scannen en te digitaliseren om deze vervolgens via de website aan te bieden aan de leden.

De belangrijkste informatie over de Vereniging is ook te vinden op onze Flyer VVG.

Heeft u vragen over de Vereniging Veluwse Geslachten? Dan kunt u via dit contactformulier kwijt bij het bestuur. In het formulier kunt u aangeven waarover uw vraag gaat. Maar ook is het mogelijk dat u zich op geeft als vrijwilliger, bijvoorbeeld indien u ge├»nteresseerd bent in transcriptie- of scanwerkzaamheden.