Een van de doelstellingen van de VVG is het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de leden. Veel leden hebben zelf al een website waarop zij hun resultaten met u delen. Verder zijn er veel verenigingen die u kunnen ondersteunen bij uw eigen onderzoek. Deze zijn hier onderverdeeld in Veluwe algemeen (zoals het Gelders Archief en het Gelders Erfgoed), Veluwe plaatsen (websites die zich specifiek richten op een van de Veluwse plaatsen), Verenigingen en Diversen (waaronder sites die specifieke genealogieprogramma’s aanbieden).

VVG-Leden Veluwe Algemeen Veluwse plaatsen
VVG-leden Veluwekaart Plaggenhut
Websites waar VVG-leden de resultaten van hun onderzoek met u delen. De inhoud bestaat in principe voor 70% of meer uit Veluwse geslachten.  Zoekt u websites die zich richten op de Veluwe in het algemeen en die genea-logische informatie of bronbewerkingen aanbieden zoals het Gelders Archief? Kijk dan op deze pagina. Deze websites richten zich op specifieke Veluwse plaatsen; veelal betreffen het sites van heem-kundige of historische verenigingen met tevens genealogische informatie.
Verenigingen Diversen
Verenigingen Diverse links
De hier vermelde verenigingen richten zich ook op genealogie, vaak op landelijk niveau. Met deze verenigingen bestaan nauwe samenwerkingsverbanden. Sites die te maken hebben met diverse aspecten van genealogie, b.v. met het aanbieden van scans van originele bronnen, van stamboomcursussen of genealogieprogramma’s.

 

Heeft uzelf een site die nog niet op het ledendeel is vermeld, of heeft u aanvullingen voor een van de andere rubrieken: meld deze dan aan bij de het bestuur.