Publicaties

Elburg Trouwboek 1666-1726

VVG-publicatie 379
Auteur: P. van der Lee
107 pagina's
 

Dit is de transcriptie van het trouwboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Elburg 1666 – 1726 (RBS 631.1). Voor de transcriptie is gebruik gemaakt van de originelen, zoals deze te vinden zijn via www.familysearch.org. De scannummers zoals deze vermeld staan in deze transcriptie, verwijzen naar deze scans.
 

Opmerkingen

Soms is er sprake van dat iemand afkomstig is uit "de Vrijheid". Dit is een nederzetting ten noordoosten van Elburg; zie de oude kaarten in de Historische Atlas van 1868. Een aantal keren is er sprake de Nieuwstad. Daar komen twee plaatsen voor in aanmerking. 1. Kamper Nieuwstad, gehucht tussen Kampen en Wilsum en 2. Elburg Nieuwstad, ligt ten zuidoosten van Elburg. Als er dus alleen maar Nieuwstad vermeld wordt, dan is nader onderzoek vereist om te weten om welke Nieuwstad het gaat. De Elburger Nieuwstad is nog steeds te vinden op de plattegrond van Elburg. Het is nu een wijk in het zuidwesten van de stad.
In een aantal gevallen staat er w. als afkorting, wat waarschijnlijk in de meeste gevallen wednr. of wed. lijkt te betekenen. Het kan echter ook de afkorting zijn van wonende. In deze transcriptie is dit nu aangegeven als b.v. w[ednr.], maar controle hierop is noodzakelijk.

Peter van der Lee
Apeldoorn 2020


Ledenprijs: € 10,85
Prijs voor niet leden: € 14,25
379 Trouwboek Elburg 1666-1726
Bestel dit product
Top