Publicaties

Elburg Begraafboek 1731-1774

VVG-publicatie 378
Auteur: P. van der Lee
104 pagina's
 

Dit is de transcriptie van het begraafboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Elburg 1731 – 1774 (RBS 632.12). Voor de transcriptie is gebruik gemaakt van de originelen zoals deze te vinden zijn via www.geldersarchief.nl. De scannummers zoals deze vermeld staan in deze transcriptie, verwijzen naar deze scans.

Het boek is niet opgezet om alleen de overledenen te registreren maar om de inkomsten van de kerk bij te houden. In dit boek staan ook alleen maar de mensen die het zich konden permitteren een graf in de kerk te kopen. Allerlei onderwerpen komen aan bod, zoals:

  • het kopen van het burgerrecht

  • de betaling van een recht om buiten de stad te trouwen of te begraven

  • verkoop van graven

  • inning van het gebruik van zitplaatsen voor de ouderlingen en diakenen

  • inkomst en uitgaven bepaalde landerijen, zoals Robbersmaten

Om de twee a drie jaar wordt de rekening gecontroleerd.
Waar de tekst voor mij niet leesbaar was, is een ? geplaatst.

Peter van der Lee
Apeldoorn, oktober 2020


Ledenprijs: € 10,65
Prijs voor niet leden: € 14,00
378 Begraafboek Elburg 1731-1774_0
Bestel dit product
Top