Publicaties

Elburg Begraafboek 1657-1730

VVG-publicatie 377
Auteur: P. van der Lee
122 pagina's
 

Dit is de transcriptie van het begraafboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Elburg 1657 – 1730 (RBS 632.11). Voor de transcriptie is gebruik gemaakt van de originelen, zoals deze te vinden zijn via www.geldersarchief.nl. De scannummers, zoals deze vermeld staan in deze transcriptie verwijzen naar deze scans.
Het boek is niet opgezet om alleen de overledenen te registreren maar om de inkomsten van de kerk bij te houden. In dit boek staan ook alleen maar de mensen die het zich konden permitteren een graf in de kerk te kopen. Allerlei onderwerpen komen aan bod, zoals:

  • het kopen van het burgerrecht, vanaf 1726

  • de betaling van een recht om buiten de stad te trouwen of te begraven

  • verkoop van graven

  • inning van het gebruik van zitplaatsen voor de ouderlingen en diakenen

  • inkomsten van de schotels bij het Heilige nachtmaal

Begrafenis gewoonten
In de periode van 1677 tot 1689 is er een aantal keren sprake van begrafenissen in de avond. Bij de begrafenis van de overste Van Zuilen van Nieveld op 19-08-1712 is er zelfs sprake van het gebruik van flambouwen.


Apeldoorn, oktober 2020
Peter van der Lee


Ledenprijs: € 12,25
Prijs voor niet leden: € 16,10
377 Begraafboek Elburg 1657-1730_Page_001_0
Bestel dit product
Top