Veluwedag 2020 gaat niet door

De jaarlijkse Veluwedag stond gepland voor zaterdag 3 oktober 2020. Tijdens deze dag zou – zoals te doen gebruikelijk – ook onze Algemene Vergadering worden gehouden.

Tot nu toe had het bestuur de mogelijkheid nog open gehouden om deze dag – al dan niet in aangepaste vorm – te organiseren, maar de huidige stand van zaken op het gebied van maatregelen tegen COVID-19 heeft ons helaas moeten doen besluiten om de Veluwedag 2020 definitief niet door te laten gaan. Hierbij heeft een rol gespeeld dat de Gemeente Barneveld een zeer restrictief beleid voert als het gaat om toegang tot het gemeentehuis. Zo is toegang tot de lees-/studiezaal nog steeds niet mogelijk en wordt er geen toestemming verleend om evenementen in het gemeentehuis te houden. Mogelijk gaat dat na 1 september veranderen, maar dit is niet waarschijnlijk vanwege de kans op een tweede coronagolf. Het bestuur heeft geen alternatieve locatie gezocht, omdat zij het zo wie zo niet verantwoord vindt om nu een groep mensen bijeen te brengen waarvan een aanzienlijk deel tot een risicogroep behoort.

Het niet door laten gaan van de Veluwedag betekent ook dat de Algemene Ledenvergadering in zijn normale vorm niet doorgaat. Toch moeten diverse besluiten worden genomen over de financiën en het door het bestuur gevoerde en nog te voeren beleid. Ook zal de huidige secretaris, Heimen Hooijer, het bestuur verlaten en zijn er maar liefst drie leden die zich kandidaat hebben gesteld voor het bestuur en wier benoeming door de leden moet worden goedgekeurd.

Het bestuur is nog aan het uitwerken op welke manier zij een alternatieve Algemene Ledenvergadering vorm kan geven. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we daarover berichten.

Namens het bestuur,

Cees de Jong
Voorzitter VVG