Tijdschrift VG 2016 nr.1

vg-201601-voorkant

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 41 nummer 1, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Bestuursmededelingen
 • Van de voorzitter (o.m. over het ‘witte vlekken plan’)
 • Van de penningmeester (Contributie en CD met 40 jaargangen VG)
 • Van de bibliothecaris (Ons Voorgeslacht en Minske Kieken)
 • Van de redactie (over continu├»teit en vernieuwing)
 • Stamreeks van bekende Veluwenaren (7 pagina’s)
 • Veluwse ro(o)ts bij de Zuidpool (5 pagina’s)
 • De zeven pijlers van het genealogisch onderzoek (2 pagina’s)
 • Genealogie Berendt Hamer – deel 2 (22 pagina’s)
 • Nieuwtjes en Weetjes
 • Parenteel van Couzijn van Heuvelen (3 pagina’s)
 • Familie Blokhuis rond Bunschoten en Nijkerk (3 pagina’s)
 • Genealogie Frens / Van Kampen – deel 2 (20 pagina’s)

Op de omslag:
De uit de 12e eeuw stammende kerk te Hall.