Tijdschrift VG 2015 nr.5

vg-201505-voorkant

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 40 nummer 5, is verschenen.

In deze uitgave:

 • Bestuursmededelingen
 • Van de voorzitter
 • Van de redactie
 • Van de penningmeester (fin. verantwoording 2014 en begroting 2015)
 • Veluwedag 2015 (8 pagina’s, door Dick van de Heg)
 • Bibliotheek (2 nieuwe cd’s en 4 nieuwe publicaties)
 • Laat Middeleeuwse Van Delen in Harderwijk (6 pagina’s)
 • Genealogie Bellert te Apeldoorn (16 pagina’s)
 • Genealogie en ‘Big data’ (3 pagina’s)
 • Nieuwe leden (19 namen)
 • De genealogie van Berendt Hamer (25 pagina’s)
 • Kwartierstaat van Gerrit Stoffer (2 pagina’s)
 • Correcties en aanvullingen.

Op de omslag:
Afscheid van Frits Smit als bestuurslid;
De drie oprichters: Anton Zeven, Tijs van den Brink en Evert de Jonge;
Afscheid van Jan van der Wal als eindredacteur.