Tijdschrift VG 2015 nr.4

vg-201504-voorkant

Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 40 nummer 4, is verschenen. Dit betreft de jubileumuitgave in het kader van ons 40-jarig bestaan.

In deze uitgave:

 • Bestuursmededelingen
 • Bibliotheek; 3 nieuwe publicaties
 • Van de redactie
 • Nieuwe redactieleden: Jan Dolleman en Peter Vermaat
 • Herinneringen aan de eerste jaren (3 pagina’s, door lidnr 1: Anton Zeven)
 • Stamreeks van Hendrik Bouwheer (6 pagina’s, door lidnr 2: Tijs vd Brink)
 • Het lokale bestuur op de Veluwe (12 pagina’s, door lidnr 3: Evert de Jonge)
 • Archiefbronnen voor onderzoek in Veluwse archieven (5 pagina’s)
 • Lambertus Hendrik Slotemaker, predikant te Arnhem (7 pagina’s)
 • Genealogie Menthen (22 pagina’s)
 • Quiz – 40 vragen; voor de winnaar: 1 jaar lidmaatschap!
 • Correcties en aanvullingen (4 pagina’s)

 
Op de foto:
De Menthenberg te Arnhem, achterzijde