Tijdschrift VG 2013 nr.4

vg_201309_voorkant
Ons tijdschrift VELUWSE GESLACHTEN, jaargang 38 nummer 4, is verschenen.

In deze uitgave:

  • Bestuursmededelingen (van de voorzitter)
  • Van de redactie (met een oproep voor kopij)
  • Nieuws uit de Bibliotheek (nieuwe boeken)
  • Kwartierstaat van Gerrit Herman Nijhof te Vaassen (38 pagina’s)
  • Genealogie van Gerrit Hummen Schokkenkamp (14 pagina’s)
  • Het verhaal van Geurt van de Krol (met cholera naar Amerika)
  • Kwartierstaat van Hendrikje Junte (4 pagina’s)
  • Harskampers gevonden! (geboren voor 1680)
  • Vragen