VIGNET VAN VELUWSE GESLACHTEN

Het vignet van de Vereniging Veluwse Geslachten: in geel een groen ankerkruis.
Omschrift in hoofdletters, boven: VELUWSE, en beneden: GESLACHTEN.
De beide woorden links en rechts gescheiden door een rode mispelbloem met zilveren hart en groene kelk.
Het geel gaf de Veluwe aan, en het groen de omliggende groene gebieden als de Gelderse Vallei, de uiterwaarden van de Rijn en de Gelderse IJssel.
Het ankerkruis wijst op het wapenstuk dat in wapens van (noordwest)veluwse geslachten voorkomt, terwijl de mispelbloemen op het wapen van de graven van Gelre uit ca 1200 duiden.
Zij geven aan dat de Veluwe tot het graafschap/hertogdom Gelre behoorde. Dit vignet werd op advies van Anton C. Zeven, door G.A.P. van Helbergen in 1975 getekend.

logovvgkleur

Het drukken van de omslag van het tijdschrift, enveloppen en briefpapier vereiste vier drukgangen: geel, groen, rood en zwart. Dit was duur en daarom is in 1975 besloten om het groen door zwart te vervangen.

Indien ik in 1975 had geweten, dat het Kwartier van Veluwe een eigen wapen had gevoerd, dan had ik wellicht voorgesteld dit wapen in ons vignet over te nemen. Dit wapen werd ontleend aan aan het zegel van Arnhem, zijnde de hoofdstad. In deze stad werden van oudsher de stukken van het Kwartier bezegeld met het zegel van deze stad.
Immers in 1638 wordt een document beëindigd met “Des t’oorkonde hebben wij desen erffpachtsbrieff mit der stat Arnhem secreet zegel (t’welck wij ordinaris sijn gebruyckende) doen bezegelen)”.
De officiële, archaïsche beschrijving van het wapen van Arnhem uit 1816 luidt: van lazuur, beladen met een dubbelen arend van zilver, gebekt en geklaauwd van goud. In hedendaags Nederlands: in blauw een zilveren dubbele/tweekoppige adelaar met gouden bek en klauwen.

Wapen-van-Arnhem

Van: Anton C. Zeven

Uit: Wapenboek VVG, Beschrijvingen en afbeeldingen van wapens en zegels.