Disclaimer VVG

De informatie op de website Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) is met zorg door ons samengesteld. Wij proberen de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te houden, maar het blijft desondanks altijd mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Wij behouden ons ook het recht voor om informatie op de website zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Aan de informatie op de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Indien nodig en voor zover mogelijk hebben wij eventuele rechthebbenden van het materiaal op de website om toestemming gevraagd voor de openbaarmaking op het internet. Met bronvermelding is het toegestaan de informatie op de website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden, indien en voor zover er sprake is van gebruik voor genealogische doeleinden zonder winstoogmerk. Gebruik van de op deze website aanwezige gegevens voor commerciƫle doeleinden is niet toegestaan.

Bepaalde links op de website leiden naar websites van derden waarover de VVG geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere websites naar deze VVG-website. Wij waarborgen niet de juistheid en accuraatheid van de informatie die is opgenomen in dergelijke websites. Evenmin impliceert dit enige goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van de VVG met betrekking tot de inhoud van deze websites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

De VVG is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van haar website.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de website en/of informatie op de website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken bij de webredactie via ons contactformulier. Ook indien u op grond van de wet op de privacy meent dat er gegevens van deze website verwijderd moeten worden, kunt u dit via dit contactformulier melden.

Het bestuur VVG