Publicaties 327 t/m 330

Er zijn 4 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 327 Lunteren,
Huwelijkscommissarissen 1796-1810.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (27 pagina’s)

Nr. 328 Ede,
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (36 pagina’s)

Nr. 329 Otterlo,
Huwelijkscommissarissen 1796-1810.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (19 pagina’s)

Nr. 330 Bennekom,
Huwelijkscommissarissen 1798-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (23 pagina’s)

Huwelijkscommissarissen zijn stadsfunctionarissen die een burgerlijk huwelijk kunnen voltrekken. Vanaf 1796 diende in ieder geval de ondertrouw geregistreerd te worden op het stadhuis. Deze registratie werd uitgevoerd door de huwelijkscommissarissen. De transcriptie van deze registers is nu uitgevoerd.
Het verdere huwelijk kon voltrokken worden door de pastoor, de dominee, de rabbijn of weer op het stadhuis. Met de invoering van de burgerlijke stand moesten zowel de ondertrouw als het huwelijk plaatsvinden voor de burgerlijke overheid. Het kerkelijk huwelijk maakte geen deel meer uit van het wettelijk huwelijk.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, oktober 2015
Frits Smit