Publicaties 324-326

Er zijn 3 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 324 Hierden,
Trouwboek 1741-1810.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 7,75 en voor niet-leden € 11,75 (70 pagina’s)

Nr. 325 Hierden,
Doopboek 1741-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (30 pagina’s)

Nr. 326 Wageningen,
Lidmaten 1663.

Een transcriptie van A.C. Zeven.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (18 pagina’s)

De publicaties 324 en 325 zijn een verbetering van en een aanvulling op publicatie 148. Deze laatste publicatie is geen chronologische weergave van het trouw- en doopboek maar een gezinsboek. Daar is niets mis mee maar het is niet compleet en er zitten nogal wat fouten in. Additionele informatie is niet vermeld en die staat nu wel in publ. 324 en 325. Bovendien zijn de gegevens in publ. 148 minder goed controleerbaar in de originelen. Daarom is besloten deze twee nieuwe publicaties uit te geven.

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juli 2015
Frits Smit

pub325_hierden_d1741-1811