Publicaties 320 en 321 verschenen

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 320 Garderen
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (25 pagina’s)

Nr. 321 Barneveld
Huwelijkscommissarissen 1796-1811.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 6,50 en voor niet-leden € 9,75 (61 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub320_garderen_t1796-1811

pub321_barneveld_t1796-1811