Publicaties 308 en 331

Er zijn 2 nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen; t.w.

Nr. 308 Apeldoorn (Herziene uitgave),
Huwelijkscommissarissen 1796-1810.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 9,90 en voor niet-leden € 14,85 (97 pagina’s)

Nr. 331 Lunteren,
Begraafboek 1754-1813.

Een transcriptie van G.H. Klopman.
Prijs voor leden € 8,15 en voor niet-leden € 12,25 (72 pagina’s)

In 2011 is publicatie 308 Huwelijkscommissarissen Apeldoorn uitgegeven. Nu werd daarin aangegeven dat een deel van de originele boeken niet meer bestond. Er zat dus een behoorlijk “gat” in het overzicht. Later bleek echter dat die boeken er wel degelijk zijn. Daarnaast bleek dat er in de bestaande transcriptie een fors aantal huwelijken niet vermeld stond, terwijl die er wel waren. Daarom is de oorspronkelijke publicatie 308 aangevuld en helemaal gecontroleerd.
Deze publicatie betreft dus een fors uitgebreide en herziene publicatie 308.

Publicatie 311 omvat de transcripties van het begraafboek van Lunteren over de jaren 1754 – 1813 (R.B.S. 597, 598 en 599). De scans van de originele teksten zijn in te zien via de website van het Gelders Archief of via www.zoekakten.nl

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL14 INGB 0003 5666 52 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Barneveld, december 2015