Publicaties 130-189 toegevoegd

Na 2 eerdere uploads zijn nu ook de publicaties van CD 10 (130-163) en CD 11 (164-189) toegevoegd op het ledendeel.

Hierbij moet nog het volgende worden opgemerkt:

U zult de publicaties 130, 150, 152 en 174 niet vinden.
Publicatie 130 betreft de VVG-publicatielijst en deze kunt u geheel bijgewerkt ieder moment raadplegen op onze website.
Publicatie 150 was al eerder vervallen; publicatie 152 is het Wapenboek van de heer Zeven, dat beschikbaar is op een aparte DVD.
Publicatie 174 betrof de index op publicatie 173 (Vaassen, doopboek 1709-1771 en lidmatenboek 1680-1771). Omdat in digitale bestanden nu gemakkelijk gezocht kan worden en de paginaverwijzing niet meer klopte, is publicatie 174 overbodig geworden en hierdoor vervallen.