Publicatie 319 verschenen

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 319 Brummen
Doopboek 1708-1735.

Een transcriptie van Wim Brouwer en nader bewerkt mede aan de hand van de op internet gepubliceerde versies, waardoor een hoogst betrouwbare weergave is verkregen.
Prijs voor leden € 6,00 en voor niet-leden € 9,00 (42 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, juni 2014
Frits Smit

pub319_brummen_d1708-1735