Publicatie 317 verschenen

Er is een nieuwe publicaties in onze collectie opgenomen t.w.

Nr. 317 Voorthuizen
Overlijdensboek 1762-1811.

Een transcriptie van H. van den Brand en G.H. Klopman
Prijs voor leden € 7,00 en voor niet-leden € 10,50 (63 pagina’s)

Publicaties zijn te bestellen door overschrijving van het bedrag
• op bankrekening NL33 INGB 0004 0649 87 t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Abcoude
• onder vermelding van publicatienr., eventuele lidnummer en het volledige adres.

Abcoude, mei 2014
Frits Smit

voorthuizen_b1762-1811

Afbeelding:
Lijst van ’t sterven en begraven der dooden van ’t carspel Voorthuizen.